Hệ Thống Quản Lý Căn Tin - Suất Ăn Công Nghiệp

 

 Giới thiệu:

 

Hiện có nhiều nhà máy có suất ăn cho cán bộ nhân viên trong đơn vị. Việc quản lý suất ăn thủ công gây khó khăn trong cách quản lý. Khi Ban GĐ cần thống kê lượng suất ăn trong một ngày sẽ mất nhiều thời gian cho người quản lý suất ăn và không chính xác.

Từ nhu cầu trên Công ty chúng tôi đã tích hợp và phát triển hệ thống quản lý suất ăn cho căn tin ở các nhà máy, trường học và các văn phòng.

Mô hình hệ thống quản lý suất ăn sử dụng đầu đọc vân tay

 

Mô hình hệ thống quản lý suất ăn dùng thẻ RFID

 Thành phần của hệ thống:

 Nguyên lý hoạt động:

 • - Định kỳ hàng ngày, hàng tuần các Tổ/Bộ phận/Phòng ban đăng ký suất ăn cho từng ngày cho các cán bộ nhân viên mình quản lý trước một giờ quy định. Việc đăng ký có thể thực hiện trên phần mềm hoặc gửi thông báo cho bộ phận quản lý suất ăn.

 • - Từ đăng ký của các Bộ phận, Bộ phận quản lý suất ăn có thể chuẩn bị suất ăn sát với thực tế đăng ký. Tránh gây lãng phí thức ăn.

 • - Cán bộ nhân viên khi đến nhà ăn cần phải quẹt thẻ/vân tay để xác nhận việc đăng ký suất ăn. Trường hợp vân tay hoặc thẻ đã được đăng ký trên hệ thống thì thiết bị sẽ phát ra các tín hiệu thông báo việc đăng ký suất ăn là hợp lệ. Người quản lý suất ăn có thể biết được người đến ăn có thuộc công ty hay không.

 • - Khi có yêu cầu báo cáo các suất ăn đã ăn trong ngày/tuần/tháng hoặc theo một khoảng thời gian. Cán bộ quản lý suất ăn có thể thực hiện thao tác tạo báo cáo trên phần mềm. Dữ liệu suất ăn trên cơ sở dữ liệu được bảo mật hoàn toàn. Người quản lý suất ăn không thể chỉnh sửa số liệu theo mục đích riêng. Việc sửa đổi phải được cấp lãnh đạo cho phép và chỉ người có quyền sửa đổi mới có thể sửa đổi hoặc xóa bỏ dữ liệu suất ăn.

 Chức năng chính của hệ thống:

 •  

 • - Quản lý hồ sơ nhân viên (có thể sử dụng hồ sơ nhân sự theo phần mềm Chấm công/quản lý nhân sự đã có)

 • - Quản lý suất ăn

 • - Quản lý dữ liệu

 • - Quản lý thiết bị

 • - Quản lý người sử dụng - phân quyền người sử dụng

 • - Báo cáo: Báo cáo tổng hợp thông tin nhân viên; Báo cáo Suất ăn; Báo cáo suất ăn theo thời gian tùy biến.v.v