Hệ Thống Quản Lý Ra Vào Thang Máy

 

Sơ đồ giải pháp

 

 Thiết bị cho giải pháp:

 

ØĐầu đọc thẻ RFID Xpass S2
 
ØOM-120 Mô-đun điều khiển thang máy
 
ØCS-40 Bộ điều khiển trung tâm