GIẢI PHÁP TÍCH HỢP

Làm được nhiều hơn với BioStar 2

BioStar 2 của Suprema là nền tảng bảo mật dựa trên web mạnh mẽ cung cấp khả năng tích hợp với các hệ thống của bên thứ ba một cách dễ dàng.

Để kích hoạt các giải pháp với các thành phần cơ sở hạ tầng CNTT, BioStar2 cũng hợp tác với các nhà cung cấp được công nhận. Cùng BioStar2 có thể giúp giải quyết mọi thách thức về hệ thống kiểm soát truy cập ra vào cửa của bạn.

 

Tích hợp hệ thống kiểm soát ra vào cửa tòa nhà

 

Tích hợp hệ thống kiểm soát tại nhà máy

Tích hợp hệ thống kiểm soát thang máy

Công Ty
milestone
Giải Pháp
XProtect
Tích hợp BioStar 2 cho 
Milestone XProtect
Giải pháp được chứng nhận BioStar2
Sự tích hợp này dựa trên máy chủ BioStar2 của Suprema
và cho phép các nhà khai thác hiển thị các sự kiện kiểm
soát truy cập và cảnh báo trên XProtect Smart Client.
 
Tài liệu
Tải về 296KB
Ghé thăm
Trang tải xuống
Truy cập
Trung tâm kiến thức
 
  

TIN TỨC MỚI NHẤT

Liên Hệ