BioStar 2
Mobile Card

Ứng dụng xác thực bảo mật
dành cho thiết bị di động

Nhiều tính năng hơn với chi phí ít hơn

Suprema đang dẫn đầu sự đổi mới trong kiểm soát cửa ra vào bằng thẻ di động với
BioStar 2 Mobile Card, một giải pháp cho phép các tổ chức có
nhu cầu giải pháp chứng thực di động trong một thế giới di động.

Tính năng

BẢO VỆ SỰ RIÊNG TƯ CỦA NHẬN DẠNG CÁ NHÂN

An toàn tiện dụng
Thẻ điện thoại di động BioStar 2 cung cấp sự tiện lợi to lớn cho người dùng cuối bằng cách lưu trữ thông tin sinh trắc để hoạt động như một chứng chỉ trong điện thoại thông minh của riêng họ. So với thẻ RF, điện thoại thông minh ít bị đánh cắp hoặc chia sẻ hơn.
Bảo đảm cao nhất
Bảo vệ sự riêng tư của dữ liệu nhận dạng nhạy cảm là quan trọng hơn bao giờ hết. Thẻ điện thoại di động BioStar 2 được bảo mật cao vì nó lưu thông tin cá nhân của người dùng chỉ trong điện thoại thông minh ngoài thông tin của người dùng trong thẻ RFID có thể bị nhái lại.
 
 
 
Thông tin Nhận dạng Cá nhân (PII)
      Lưu trữ trong Smartphone của người dùng.

CHỨNG CHỈ ĐĂNG KÝ TỐT HƠN

Phát hành thẻ điện thoại di động từ máy tính cá nhân

Phát hành thẻ điện thoại di động trực tiếp từ BioStar 2 Mobile

DỄ DÀNG ĐĂNG KÝ THẺ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Phát hành thẻ điện thoại di động từ PC
hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động

Thẻ Di động BioStar 2 
bây giờ đã sẵn sàng để làm việc

iOS và Android tương thích

Issue a mobile card
on your mobile device

GIAO TIẾP BLE & NFC  

Thẻ điện thoại di động BioStar hỗ trợ cả BLE và NFC và cho phép phương thức truyền thông tự động theo kiểu truyền thông được hỗ trợ từ thiết bị.

BLE Bluetooth Năng lượng thấp
Giao tiếp thông qua BLE trong Android
Bảo vệ truyền dữ liệu bằng thuật toán hóa
mã hóa AES 128 bit

NFC Gần lĩnh vực truyền thông
Truyền thông qua NFC của HCE trong Android
*Lưu ý rằng HCE không có sẵn từ tất cả điện thoại di động Android.
Bạn nên kiểm tra kỹ thuật trên điện thoại di động, nhưng phần lớn được hỗ trợ từ các máy mới nhất. 
Bảo vệ truyền dữ liệu bằng thuật toán hóa
mã hóa AES 128 bit

BLE Bluetooth Năng lượng thấp
Giao tiếp thông qua BLE trong iOS
Bảo vệ truyền dữ liệu bằng thuật toán hóa
mã hóa AES 128 bit

TÍCH HỢP QUẢN LÝ CHỨNG CHỈ DI ĐỘNG

Không cần các dịch vụ cổng thông tin của bên thứ ba và đầu đọc để quản lý chứng chỉ di động.

 

 

 

 

 

 

 

Download BioStar 2 Mobile Now
App Store Google play

Liên Hệ