BioStar 2
Mobile

Ứng dụng BioStar 2 dành cho điện thoại di động cung cấp cho quản trị viên và các người điều hành tự do quản lý BioStar 2 bất cứ đâu. Ứng dụng Điện thoại di động được phát triển từ API BioStar 2.
Tính năng

Quản lý Người dùng Trực tuyến

Quản trị viên có thể dễ dàng thêm, chỉnh sửa hoặc xóa người dùng từ xa thông qua ứng dụng. Ứng dụng cũng sẽ kiểm soát bất kỳ thiết bị nào đã cài đặt trên mạng để thu thập dữ liệu sinh trắc học của người dùng mới.

Kiểm soát cửa từ xa

BioStar 2 Mobile App cho phép quản trị viên
kiểm soát cửa từ xa trên thiết bị di động của họ.
Nó cho phép admin phản hồi bất cứ yêu cầu nào
mà không bị ràng buộc vào bàn làm việc.

Thông báo Trực tiếp

Nhận thông báo trực tiếp và phản hồi các yêu cầu hoặc cảnh báo nhanh chóng mà không cần truy cập
qua máy con BioStar 2. Có thể thông báo các sự kiện sau thông qua ứng dụng di động.

Giám sát Thời gian thực

Theo dõi hoạt động của hệ thống hiện tại bất cứ nơi nào thông qua ứng dụng và theo dõi tình trạng hệ thống. Bộ lọc được cung cấp để sắp xếp dữ liệu hiệu quả để theo dõi các hoạt động trong quá khứ.

Thực hiện thay đổi khi Bạn thấy phù hợp

BioStar 2 Mobile được phát triển với BioStar 2 API và mã nguồn cho ứng dụng sẽ là
cung cấp như một nguồn mở. Bất cứ ai
muốn thêm hoặc sửa đổi phần mềm cho các nhu cầu cụ thể của họ có thể  thay đổi hoặc phát triển phần mềm của riêng mình sử dụng
mã nguồn như một tham chiếu.
Download BioStar 2 Mobile Now
App Store Google play

Liên Hệ