BioStar 2 TA

BioStar 2 TA là một mô-đun chấm công, một bổ sung cho nền tảng BioStar 2. BioStar 2 TA giúp đơn giản hoá việc quản lý chấm công phức tạp bằng cách cung cấp nhiều tính năng toàn diện cho BioStar 2. Kết hợp với các tính năng tiện lợi của người sử dụng như xem thẻ thời gian và quy trình làm thêm giờ. BioStar 2 TA giúp đơn giản hóa việc quản lý chấm công phức tạp bằng cách cung cấp tính linh hoạt cho các ứng dụng đa dạng.
Tính năng

Chấm công Toàn diện
Theo dõi sự kiện

 

BioStar 2 TA theo dõi và ghi lại nhiều sự kiện có thể xảy ra trong một ngày làm việc. Vào và ra được chia ra các loại như: giờ làm việc, vắng mặt, ăn trưa và rời khỏi để hỗ trợ theo dõi và phân tích tính lương đơn giản.

Tùy chỉnh Mã thanh toán

 

Mã thanh toán phục vụ như là yếu tố cốt lõi của ca làm việc có thể được tạo ra theo yêu cầu. Các mã thanh toán tùy biến hoàn toàn theo yêu cầu về chấm công khác nhau và mã màu sắc cho phép các quản trị viên dễ dàng áp dụng các chính sách T&A khác nhau.

Quy tắc làm thêm Tiện lợi

 

Quy tắc làm thêm giờ có thể được áp dụng cho ca làm việc chứ không phải mã thanh toán để cung cấp tính linh hoạt cho chính sách làm thêm giờ. Quy tắc làm thêm giờ có thể được áp dụng dựa trên cơ sở hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng để thuận tiện hơn.

Hỗ trợ Ca làm việc linh hoạt

 

BioStar 2 TA được thiết kế trực quan để ghi lại giờ làm việc linh hoạt khác với ngày làm việc điển hình với giờ làm việc cố định. Do đó, BioStar 2 TA hỗ trợ cấu hình giờ làm việc linh hoạt để theo dõi thời gian của mỗi ngày làm việc của nhân viên đối với các ứng dụng môi trường làm việc không cố định.

Chế độ xem Thẻ Thời gian

 

BioStar 2 TA hỗ trợ xem thẻ thời gian, cung cấp thông tin chi tiết về công việc hàng ngày của nhân viên, tên ca làm việc, vắng mặt và kỳ nghỉ trong một lần xem để quản lý hiệu quả hơn. Một nhân viên khi vào và ra có thể dễ dàng thay đổi trên màn hình để xử lý đơn giản dữ liệu.

Sơ đồ

 

 

 

 

BioStar 2 TA được dựa trên sự kết hợp của các yếu tố từ mã thanh toán, ca làm việc, lịch trình, mẫu lịch và quy tắc làm thêm giờ. Thẻ thời gian và các tính năng báo cáo có thể được sử dụng để chỉnh sửa hoặc xuất ra các bản ghi chấm công về thời gian cá nhân để thuận tiện cho người dùng.

Đặc tính kỹ thuật
    Bản quyền cơ bản Bản quyền chuẩn
Chấm công # Ca làm việc Không giới hạn Không giới hạn
# Lịch làm việc 1 Không giới hạn
# Người dùng trên mỗi Lịch làm việc 99 Không giới hạn
Kiểu Ca làm việc Cố định linh hoạt hàng ngày Cố định linh hoạt hàng ngày
Thẻ Thời gian Hỗ trợ Hỗ trợ
# Rời khỏi  trên mỗi Người dùng Không giới hạn Không giới hạn
Chế độ xem lịch Hỗ trợ Hỗ trợ
Sử dụng hệ thống 64bit được khuyến cáo

Liên Hệ