Nền tảng bảo mật tích hợp mở dựa trên Web
BioStar 2 là một nền tảng bảo mật tích hợp dựa trên web, mở và nền tảng bảo mật tích hợp cung cấp chức năng toàn diện để kiểm soát truy cập và chấm công. Với nền tảng mô-đun linh hoạt, nền tảng hỗ trợ cả SDK BioStar 2 được sử dụng để tích hợp thiết bị đầu cuối của Suprema với hệ thống bên thứ ba và API web được sử dụng để tích hợp chức năng của nền tảng BioStar 2 với hệ thống của bên thứ ba.
Ngoài ra, trong thời đại kỷ nguyên di động, ứng dụng di động cho BioStar 2 đã được thiết kế để cho phép bạn không chỉ điều khiển từ xa nền tảng BioStar 2 mà còn để nhận thẻ di động cấp cho bạn để sử dụng.

BioStar 2 AC

 • BioStar 2 AC (Phân Tán)
 • BioStar 2 AC (Tập Trung)​

BioStar 2 TA

 • BioStar 2 TA

BioStar 2 Mobile

 • BioStar 2 Mobile
 • BioStar 2 Mobile Card

Nền Tảng BioStar 2 

 • Kiến Trúc Hệ Thống Tùy Chỉnh

  Hỗ trợ cả hệ thống tập trung và phân tán và do đó có thể
  cung cấp hệ thống tối ưu.

 • Giải Pháp Kiểm Soát Truy Cập Tối Ưu

  Cũng như kiểm soát cửa, kiểm soát thang máy, kiểm soát các khu vực khác nhau và theo dõi, cung cấp tất cả các tính năng kiểm soát truy cập khác như chứng thực từ máy chủ, nhật ký video, hình ảnh và nhật ký toàn hệ thống.

 • Hỗ Trợ Nhật Ký Video

  Sự kiện xảy ra đó ở cửa thì được ghi nhớ vào một NVR và camera IP
  và có thể được giám sát.

 • Giải Pháp Chấm Công Linh Hoạt

  Bạn có thể đặt các quy tắc làm việc khác nhau và tạo báo cáo chấm công được cá nhân hóa và chế độ xem lịch biểu thời gian và cài đặt thay ca làm việc cố định hay linh hoạt cũng được hỗ trợ.

 • Điều Khiển Từ Xa & Thẻ Di Động

  Cung cấp đăng ký người dùng, báo động thời gian thực và kiểm soát cửa trong ứng dụng BioStar 2 Mobile và cũng hỗ trợ xác thực thẻ di động.

 • Hỗ Trợ Tích Hợp Hệ Thống

  Hỗ trợ cả tích hợp nền tảng dựa trên API Web RESTful và tích hợp phần cứng dựa trên SDK (API BioStar 2, SDK thiết bị BioStar 2).

Giải pháp BioStar 2 cho doanh nghiệp của bạn

Bản Quyền Kiểm Soát Cửa
* BioStar 2.6.0 được áp dụng
Danh Mục Starter (miễn phí) Basic Standard Advanced Professional Enterprise
Kiểm Soát Cửa Số cửa 5 20 50 100 300 1,000
Số lượng thiết bị được kết nối tối đa 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Số lượng Cấp truy cập tối đa 128 128 128 128 128 128
Số lượng Nhóm truy cập tối đa 128 128 128 128 128 128
Số lượng Nhóm truy cập tối đa cho mỗi Người dùng 16 16 16 16 16 16
Số lượng cửa tối đa cho mỗi Cấp truy cập 128 128 128 128 128 128
Tự động đồng bộ Nhóm truy cập v v v v v v
Người Dùng Số lượng Thẻ tối đa cho mỗi Người dùng 8 8 8 8 8 8
Số lượng Vân tay tối đa cho mỗi Người dùng 10 10 10 10 10 10
Tự động đồng bộ Người dùng v v v v v v
Truy cập trên Thẻ v v v v v v
Thẻ chứng chỉ bảo mật v v v v v v
Thẻ iCLASS Seos v v v v v v
Báo cáo Người dùng ngừng hoạt động v v v v v v
Trường tùy chỉnh v v v v v v
Kiểm Soát Thang Máy Số lượng Thang máy tối đa - - - 1,000 1,000 1,000
Số Tầng tối đa cho mỗi Thang máy - - - 192 192 192
Số lượng Cấp tối đa cho Tầng 128 128 128 128 128 128
Tích Hợp Chống quay vòng Thẻ △(Cửa) △(Cửa) v v v v
Báo cháy - - v v v v
Lên lịch Khóa / Mở khóa - - v v v v
Khu vực bảo vệ - - v v v v
Vùng khóa liên động - - v v v v
Vùng di tản (Tập hợp điểm danh) - - v v v v
Các Tính Năng Tiên Tiến Bảng điều khiển v v v v v v
Đám mây - - v v v v
Chứng thực bằng máy chủ - - - v v v
Nhật ký hệ thống v v v v v v
Tiết kiệm thời gian ban ngày v v v v v v
Chế độ kép v v v v v v
Số thẻ di động - - 250 500 1,000 1,000+
Bản Quyền Chấm Công
Danh Mục Starter (miễn phí) Bản Quyền Chấm Công
Số quy tắc làm việc Không giới hạn Không giới hạn
Số Lịch biểu làm việc 1 Không giới hạn
Số lượng Người dùng trên mỗi Lịch biểu 99 Không giới hạn
Loại Ca làm việc Cố định và linh hoạt Cố định và linh hoạt
Chế độ xem lịch v v
Bản Quyền nhật ký Video
Danh Mục Starter (miễn phí) Bản Quyền Video
Nhật ký Video - v
Yêu cầu tối thiểu của hệ thống
BioStar 2 AC & TA
Danh Mục Nhỏ  Trung bình  Lớn
Môi Trường Tổng số Người dùng 500 5,000 10,000
Tổng số Thiết bị 50 100 1,000
Yêu cầu hệ thống
(Máy chủ)
Hệ điều hành ◎ Windows 7 Home Basic 64bit SP1 hoặc
◎ Windows 7 Home Basic 32bit SP1 hoặc cao hơn
◎ Windows Server 2008 R2 Standard 64bit SP2 hoặc
◎ Windows 7 Home Premium 64bit SP1 hoặc cao hơn
Windows Server 2008 R2 Standard 64bit SP2 hoặc cao hơn
CSDL MariaDB 10.1.10, MS SQL Server 2014 SP2, MS SQL Server 2014 SP2 Express, MS SQL Server 2016 SP1
CPU 2 GHz Dual Core 4 GHz Quad Core 4 GHz Quad Core
RAM 6 GB 10 GB 16 GB
HDD 500 GB 1 TB 4 TB
Yêu cầu hệ thống
(Máy trạm)
CPU 1 GHz 1 GHz 1 GHz
RAM 4 GB 4 GB 4 GB
Trình duyệt Web Google Chrome 49 hoặc cao hơn
Tiện ích mở rộng Video BioStar 2
Danh Mục Tối thiểu Được đề xuất
CPU 4 GHz Quad Core 4 GHz Quad Core
RAM 8 GB 16 GB
HDD 2 TB 4 TB
Máy chủ API BioStar 2
Danh Mục Tối thiểu Được đề xuất
CPU 4 GHz Quad Core 4 GHz Quad Core
RAM 8 GB 16 GB
HDD 1 TB 2 TB

Liên Hệ