FaceStation2

BioStation A2

BioStation 2
  1. 1 Khả năng kiểm soát nhiều đầu đọc và rơ-le
  2. 2 Không kiểm soát lưu lượng
  3. 3 Yêu cầu Cập nhật Firmware
Cơ bản Sinh trắc học Khuôn mặt Vân tay Vân tay
Bảo vệ sự xâm nhập - - IP65
Tùy chọn RF FS2-D: 125kHz EM & 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESfire/EV1, FeliCa, NFC
FS2-AWB: 125kHz EM, HID Prox & 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, NFC, BLE
BSA2-OEPW: 125kHz EM
BSA2-OHPW: 125kHz HID Prox
BSA2-OIPW: 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, NFC
BSA2-OMPW: 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC
BS2-OMPW: 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC
BS2-OIPW: 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, NFC
BS2-OHPW: 125kHz HID Prox
BS2-OEPW: 125kHz EM
Nhiều bộ điều khiển1 -
Dung lượng             Người dùng tối đa chứng thực (1:1) 30,000 500,000 500,000
Người dùng tối đa chứng thực (1:N) 3,000 100,000 20,000
Mẫu tối đa (1:1) 900,000 1,000,000 1,000,000
Mẫu tối đa (1:N) 90,000 200,000 40,000
Bản ghi văn bản tối đa 5,000,000 5,000,000 3,000,000
Bản ghi hình ảnh tối đa 50,000 50,000 -
Giao tiếp WiFi  
TCP/IP
RS-485 1 kênh Chủ
1 kênh Tớ
1 kênh Chủ
1 kênh Chủ hoặc 1 kênh Tớ (Có thể lựa chọn)
1 kênh Chủ hoặc 1 kênh Tớ
(Có thể lựa chọn)
RS-2322 -
Wiegand 1 kênh vào hoặc 1 kênh ra 1 kênh vào
1 kênh ra
1 kênh vào
1 kênh ra
Đầu vào 2 kênh vào 2 kênh vào 2 kênh vào
Rơ-le 1 Rơ-le 2 Rơ-le 1 Rơ-le
USB USB 2.0 Host Host Host
Khe cắm thẻ nhớ SD  - Có(Lên đến 32GB) -
Phần cứng                              CPU 1.4GHz bốn nhân 1.0GHz bốn nhân 1.0GHz RISC
Bộ nhớ 1GB RAM + 8GB Flash 1GB RAM + 8GB Flash 256MB RAM + 8GB Flash
LCD Màn hình màu cảm ứng 4" Màn hình màu cảm ứng 5.0" Màn hình màu 2.8" 
Đèn LED chỉ thị IR LED (940nm) Nhiều màu Nhiều màu
Âm thanh 24-bit Thoại DSP 24-bit Thoại DSP 16-bit Hi-Fi
Nhiệt độ hoạt động -20° đến 50°C -20° đến 50°C -20° đến 50°C
Chống xáo trộn thiết bị
Nguồn 24VDC 12VDC 12VDC
PoE -
Kích thước
(Dài x Rộng x Sâu mm)
164 x 141 x 125 155 x 155 x 40 142 x 144 x 45
Giấy chứng nhận CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, BT SIG CD, FCC, MSIP(KCC) RoHS, WEEE CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEE
Tương thích3 BioStar 1.x Không
BioStar 2
 
BioStation L2

BioLite Net

BioLite Solo
  1. 1 Yêu cầu Cập nhật Firmware
Cơ bản                                      Sinh trắc học Vân tay Vân tay Vân tay
Bảo vệ sự xâm nhập - IP65 IP65
Tùy chọn RF BSL2-OE: 125kHz EM
BSL2-OM: 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC
BLR-OC: 125kHz EM
BLN-OC: 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1 (CSN)
-
Nhiều bộ điều khiển1 -
Dung lượng Người dùng tối đa chứng thực (1:1) 500,000 5,000 200
Người dùng tối đa chứng thực (1:N) 100,000 5,000 200
Mẫu tối đa (1:1) 1,000,000 10,000 800
Mẫu tối đa (1:N) 200,000 10,000 800
Bản ghi văn bản tối đa 1,000,000 50,000 50,000
Bản ghi hình ảnh tối đa - - -
Giao tiếp WiFi - - -
TCP/IP -
RS-485 1 kênh Chủ hoặc 1 kênh Tớ
(Có thể lựa chọn)
1 kênh Chủ hoặc 1 kênh Tớ
(Có thể lựa chọn)
Chỉ để thiết bị Tớ
RS-232 - - -
Wiegand 1 kênh vào hoặc 1 kênh ra
(Có thể lựa chọn)
1 kênh vào hoặc 1 kênh ra
(Có thể lựa chọn)
-
Đầu vào 2 kênh vào 2 kênh vào 2 kênh vào
Rơ-le 1 Rơ-le 1 Rơ-le 1 Rơ-le
USB - - -
Khe cắm thẻ nhớ SD  - - -
Phần cứng   CPU 1.2GHz bốn nhân 533MHz DSP 533MHz DSP
Bộ nhớ 256MB RAM + 2GB Flash 16MB RAM + 8MB Flash 8MB RAM + 4MB Flash
LCD Màn hình màu 2.0"  Màn hình Đồ họa 128x64
(Đơn sắc)
Màn hình Đồ họa 128x64
(Đơn sắc)
Đèn LED chỉ thị - Nhiều màu Nhiều màu
Âm thanh 16-bit Hi-Fi Đa âm bằng Buzzer của máy Đa âm bằng Buzzer của máy
Nhiệt độ hoạt động -20° đến 50°C -20° đến 50°C -20° đến 50°C
Chống xáo trộn thiết bị
Nguồn 12VDC 12VDC 12VDC
PoE - - Tùy chọn
Kích thước
(Dài x Rộng x Sâu mm)
201 x 71 x 44 185 x 60 x 40 185 x 60 x 40
Giấy chứng nhận CE, FCC, MSIP(KCC), RoHS, REACH, WEE CE, FCC, MSIP(KCC), RoHS CE, FCC, MSIP(KCC), RoHS
Tương thích1 BioStar 1.x -
BioStar 2 -
 
BioEntry W2

BioEntry Plus
 
  1. 1 Yêu cầu Cập nhật Firmware
Cơ bản                                         Sinh trắc học Vân tay Vân tay  
Bảo vệ sự xâm nhập IP67 -  
Tùy chọn RF BEW2-OHP: 125kHz HID Prox
BEW2-ODP: 125kHz EM & 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC
BEW2-OAP: 125kHz EM, HID Prox & 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, NFC
BEPL-OC: 125kHz EM
BEPM-OC: 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1 (CSN)
BEPH-OC: 125kHz HID Prox
BEPI-OC: 13.56MHz FeliCa, iCLASS SR
BEPI(FE)-OC: FeliCa
 
Nhiều bộ điều khiển1  
Dung lượng Người dùng tối đa chứng thực (1:1) 500,000 5,000  
Người dùng tối đa chứng thực (1:N) 100,000 5,000  
Mẫu tối đa (1:1) 1,000,000 10,000  
Mẫu tối đa (1:N) 200,000 10,000  
Bản ghi văn bản tối đa 1,000,000 50,000  
Bản ghi hình ảnh tối đa - -  
Giao tiếp WiFi - -  
TCP/IP  
RS-485 1 kênh Chủ hoặc 1 kênh Tớ 1 kênh Chủ hoặc 1 kênh Tớ
(Có thể lựa chọn)
 
RS-232 - -  
Wiegand 1 kênh vào hoặc 1 kênh ra 1 kênh vào hoặc 1 kênh ra
(Có thể lựa chọn)
 
Đầu vào 2 kênh vào    
Rơ-le 1 Rơ-le 1 Rơ-le  
USB - -  
Khe cắm thẻ nhớ SD  - -  
Phần cứng   CPU 1.2GHz bốn nhân 533MHz DSP  
Bộ nhớ 256MB RAM + 2GB Flash 8MB RAM + 8MB Flash  
LCD - -  
Đèn LED chỉ thị Nhiều màu Nhiều màu  
Âm thanh Đa âm bằng Buzzer của máy Đa âm bằng Buzzer của máy  
Nhiệt độ hoạt động -20° đến 50°C -20° đến 50°C  
Chống xáo trộn thiết bị  
Nguồn 12VDC 12VDC  
PoE -  
Kích thước
(Dài x Rộng x Sâu mm)
172 x 50 x 43.5 160 x 50 x 37  
Giấy chứng nhận CE, FCC, KC, RoHS CE, FCC, MSIP(KCC), RoHS  
Tương thích1 BioStar 1.x  
BioStar 2  
 
BioEntry R2

BioLite N2
 
  1. 1 Yêu cầu Cập nhật Firmware
Cơ bản                                         Sinh trắc học Vân tay Vân tay  
Bảo vệ sự xâm nhập - IP67  
Tùy chọn RF BER2-OD: 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC BEN2-ODB : 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1 & 2.4GHz BLE
BEN2-OAB : 125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, NFC & 2.4GHz BLE
 
Nhiều bộ điều khiển1 -  
Dung lượng Người dùng tối đa chứng thực (1:1) - 10,000  
Người dùng tối đa chứng thực (1:N) - 10,000  
Mẫu tối đa (1:1) - 20,000  
Mẫu tối đa (1:N) - 20,000  
Bản ghi văn bản tối đa - 1,000,000  
Bản ghi hình ảnh tối đa - -  
Giao tiếp WiFi - -  
TCP/IP - -  
RS-485 1 kênh Tớ 1 kênh Chủ hoặc 1 kênh Tớ
(Có thể lựa chọn)
 
RS-232 - -  
Wiegand - 1 kênh vào hoặc 1 kênh ra
(Có thể lựa chọn)
 
Đầu vào - 2 kênh vào  
Rơ-le - 1 Rơ-le  
USB - -  
Khe cắm thẻ nhớ SD  - -  
Phần cứng   CPU 1.0 GHz 1.2 GHz  
Bộ nhớ 32MB Flash + 32MB RAM 4GB Flash + 64MB  
LCD - Màn hình màu TFT 1.77”   
Đèn LED chỉ thị Nhiều màu -  
Âm thanh Đa âm bằng Buzzer của máy 16-bit  
Nhiệt độ hoạt động -20° đến 50°C -20° đến 50°C  
Chống xáo trộn thiết bị  
Nguồn 12VDC 12VDC  
PoE - -  
Kích thước
(Dài x Rộng x Sâu mm)
164 x 50 x 37.5 190 x 58 x 44  
Giấy chứng nhận CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE    
Tương thích1 BioStar 1.x - -  
BioStar 2  

TIN TỨC MỚI NHẤT

Liên Hệ