SFM SDK

 
SDK SFM là tập hợp các API cho giao diện với các mô-đun SFM. Ngoài các chức năng bao bọc đơn giản cho Giao thức gói, nó cũng cung cấp các API mức cao như quản lý mẫu DB, thao tác hình ảnh, v.v. Bằng cách sử dụng SDK, các nhà phát triển có thể viết các ứng dụng trên Win32 một cách nhanh chóng mà không biết chi tiết về Giao thức gói.
Tính năng
Bộ sưu tập API rộng
Ngoài các hàm bao bọc đơn giản cho Giao thức gói, SFM SDK cung cấp các API mức cao như quản lý mẫu DB, thao tác hình ảnh và hơn thế nữa. SFM SDK dành cho Nhà phát triển để viết các ứng dụng trên Win32 một cách nhanh chóng và dễ dàng. SDK bao gồm nhiều lớp và nhà phát triển có thể chọn lớp phù hợp với yêu cầu phát triển.
Khả năng mở rộng tối đa
Nhiều API cốt lõi cung cấp cơ chế gọi lại, với các nhà phát triển có thể thêm các chức năng tùy chỉnh. Ví dụ về giao diện người dùng UniFinger hiển thị tùy chỉnh của SDK. Viết lại hoàn toàn từ đầu, giao diện người dùng UniFinger bao gồm tất cả các chức năng cốt lõi của các mô-đun SFM và cho thấy cách sử dụng SDK trong các ứng dụng thực tế.
Khả năng thích ứng môi trường
phát triển đa dạng
Vì SDK được cung cấp dưới dạng một Win32 DLL, nó có thể được sử dụng trong các môi trường phát triển đa dạng như C# và Visual Basic. Một ví dụ đơn giản về C# cũng được bao gồm trong SDK và các ví dụ khác sẽ được thêm vào trong các bản sửa đổi trong tương lai.
Như trong Hình 1, SDK bao gồm một số lớp và các nhà phát triển có thể chọn bất kỳ lớp nào phù hợp cho các ứng dụng của họ. Một điểm mạnh khác của SDK là khả năng mở rộng của nó. Nhiều API cốt lõi cung cấp cơ chế gọi lại, với các nhà phát triển có thể thêm các chức năng tùy chỉnh. Giao diện người dùng UniFinger là một ví dụ điển hình về tính năng này. Được viết lại hoàn toàn từ đầu, giao diện người dùng UniFinger bao gồm tất cả các chức năng cốt lõi của các mô-đun SFM và cho thấy cách sử dụng SDK trong các ứng dụng thực tế. Mã nguồn của nó cũng được cung cấp trong SDK.
Vì SDK được cung cấp dưới dạng một Win32 DLL, nó có thể được sử dụng trong các môi trường phát triển đa dạng như C# và Visual Basic. Một ví dụ đơn giản về C# cũng được bao gồm trong SDK và các ví dụ khác sẽ được thêm vào trong các bản sửa đổi trong tương lai.

 

 

Liên Hệ