MÁY QUÉT ĐĂNG KÝ

RealScan-SDK

Bộ phát triển phần mềm cho Dòng RealScan

Tự động chụp

Tính năng tự động chụp của RealScan SDK cung
cấp tính năng phát hiện tự động, kiểm tra vị trí,
kiểm tra góc và kiểm tra chất lượng hình ảnh trong
thời gian thực. Nó giúp người dùng có được hình ảnh
vân tay với chất lượng được xác định trước do đó cho
phép quá trình quét trực tiếp liền mạch và nhanh hơn.
RealScan SDK cung cấp cả phương thức gọi lại và sử
dụng chức năng SDK.

Phân đoạn
Tự động

Phân đoạn Tự động của SDK RealScan được thiết kế để trích xuất
nhiều hình ảnh vân tay từ một hình ảnh đơn phẳng.
(Hai ngón tay phẳng và bốn ngón tay phẳng) nó cũng xác định hình
ảnh vân tay được trích xuất theo trình tự quét được xác định trước
và cung cấp điểm chất lượng của từng hình ảnh được phân đoạn
theo tiêu chuẩn NISTIR 7151.

Kiểm tra trình tự
RealScan-SDK

Kiểm tra trình tự đảm bảo ngưỡng chất lượng hình ảnh và phân
bổ chính xác các hình ảnh được trích xuất tới tập hợp 10 bản in.
Nó cung cấp sự phù hợp cho các hệ thống pháp y phổ biến và
đảm bảo tính toàn vẹn của hình ảnh vân tay.

Loại bỏ Hiệu ứng
Hào quang & Ma

Sử dụng thuật toán xử lý hình ảnh tiên tiến của Suprema,  
RealScan SDK có hiệu quả loại bỏ hiệu ứng Hào quang*
không mong muốn và hình ảnh ma còn lại, do đó nó cải thiện 
tính toàn vẹn của hình ảnh đã chụp.

*Hiệu ứng hào quang

 
Ảnh hưởng của ngưng tụ khi đặt các ngón tay ấm,
ẩm lên trục lăn.

 

Phát hiện hình ảnh
bị mờ và bị trượt

RealScan SDK phát hiện chính xác và sàng lọc hình ảnh kém chất lượng và cảnh báo có chất lượng kém khi hình ảnh bị
mờ hoặc bị trượt.

 
* Hình ảnh bị mờ có thể do áp lực quá mức trên ngón tay
khi đặt trên lăng kính.
 
* Bị trượt xảy ra chủ yếu cho việc chụp vân tay được cuộn

 
Liên Hệ