API Biostar 2

API Biostar 2

API Biostar 2 là giao diện lập trình ứng dụng web toàn diện, cung cấp các công cụ cần thiết cho nhà phát triển để tạo ứng dụng hoặc tích hợp Biostar 2 vào phần mềm của bên thứ 3

Đặc trưng

Xây dựng giải pháp hoàn hảo

PI Biostar 2 cung cấp mọi thứ cần thiết để phát triển một giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu của khách hàng. Cho dù đó là sự tích hợp của Biostar 2 vào phần mềm bảo mật hiện có hoặc phát triển giải pháp bảo mật mới, API Biostar 2 sẽ cung cấp các công cụ cần thiết.

Nhiều cách để làm nhiều hơn

API Biostar 2 cung cấp các công cụ cần thiết để kiểm soát Thiết bị, Thiết bị đầu cuối, Người dùng và Sinh trắc học. API được thiết lập các API REST, sử dụng dữ liệu được định dạng JSON cho các yêu cầu và phản hồi để dễ hiểu hơn. Cho dù nó đang tạo một hệ thống kiểm soát truy cập tùy chỉnh hoặc tích hợp sinh trắc học vào hệ thống của bên thứ 3, API Biostar 2 sẽ xử lý các hoạt động phức tạp để bạn có thể tập trung vào những điều quan trọng.

Sẵn sàng chia sẻ, mã nguồn mở

Tất cả các chức năng bổ sung ngoài các tính năng Kiểm soát truy cập được coi là cốt lõi được cung cấp thông qua ứng dụng được mô đun hóa. Hầu hết các ứng dụng được cung cấp sẽ được phát triển bằng API Biostar 2 và sẽ có sẵn dưới dạng nguồn mở. Nó sẽ cho phép các ứng dụng được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho nhà phát triển để phát triển tùy chỉnh. Khả năng mở rộng được cung cấp thông qua API sẽ giúp tạo ra các giá trị mới cho người dùng và mở rộng tính linh hoạt của nền tảng

Biostar 2 mọi nơi

API Biostar 2 sử dụng công nghệ dựa trên đám mây để kết nối và quản lý máy chủ Biostar 2 cục bộ từ xa. Bộ API REST đầy đủ cho phép các nhà phát triển xây dựng các giải pháp theo nhu cầu của họ hoặc dễ dàng tích hợp Biostar 2 vào phần mềm của bên thứ 3

Biostar 2 bên trong

Máy chủ Biostar 2 nhỏ gọn và mạnh mẽ đòi hỏi tài nguyên tính toán tối thiểu cho phép cài đặt trên nhiều phần cứng. Tính linh hoạt này kết hợp với API sẽ giúp tạo ra mô hình kinh doanh mới bằng cách kết hợp các tính năng của Biostar 2 với các hệ thống hiện có như Terminal Attendance Terminal, NVR, NAS và IoT Hub để có giải pháp bảo mật hoàn chỉnh

     

Hỗ trợ Khác

 08-08-2022 - 11:06 AM
 26-08-2022 - 02:19 PM
 26-08-2022 - 02:22 PM
Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn
Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn
Kiểm soát truy cập
Modoul Vân Tay
close