SDK thiết bị Biostar 2

SDK thiết bị Biostar 2

Khung phát triển SDK thiết bị Biostar 2 cho phép các nhà phát triển tích hợp liền mạch chức năng cốt lõi của các thiết bị và thiết bị sinh trắc học Suprema với phần mềm của bên thứ 3.

Đặc trưng

Tạo giải pháp mạnh mẽ

Sử dụng SDK thiết bị Biostar 2 để tích hợp và kiểm soát các thiết bị Sinh trắc học từ các hệ thống bên thứ 3 và tăng cường khả năng bảo mật của hệ thống bằng cách khai thác sức mạnh của danh tính thực.

Hỗ trợ đa ngôn ngữ và hệ điều hành

SDK thiết bị Biostar 2 hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình từ C ++, C #. Nó cũng hỗ trợ Windows để cung cấp môi trường lập trình đa năng.

API và cấu trúc dữ liệu độc lập

SDK thiết bị Biostar 2 sử dụng cấu trúc và API thống nhất duy nhất cho tất cả các loại thiết bị được hỗ trợ khác nhau.Nhà phát triển không phải sử dụng các câu lệnh phân nhánh phức tạp, giúp đơn giản hóa việc phát triển.

Hỗ trợ nhà phát triển

Truy cập Trang web Hỗ trợ Nhà phát triển của chúng tôi để biết các công cụ dành cho nhà phát triển toàn diện, mẫu mã và mẫu để hỗ trợ tích hợp mới.

     

Hỗ trợ Khác

 26-08-2022 - 02:20 PM
 08-08-2022 - 11:06 AM
 26-08-2022 - 02:22 PM
Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn
Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn
Kiểm soát truy cập
Modoul Vân Tay
close