Tổng quan về giải pháp Nhu cầu của ngành Giải pháp của tính năng Kịch bản của giải
Tổng quan về giải pháp

Kiểm soát truy cập là một giải pháp hoàn toàn cần thiết trong tất cả các lĩnh vực và quy mô như là một yếu tố cơ bản của bảo mật. Từ các viện nghiên cứu, trung tâm dữ liệu và khu vực an toàn đến các nhà máy, căn hộ, văn phòng, công trường, bệnh viện, trường học và ngân hàng, nó được sử dụng rộng rãi tại những nơi đang cố gắng bảo vệ tài sản hoặc thông tin khỏi những người không được ủy quyền. Giải pháp kiểm soát truy cập của Suprema là một hệ thống dựa trên sinh trắc học, cung cấp bảo mật được cải thiện đáng kể so với các giải pháp kiểm soát truy cập chỉ sử dụng thẻ RF. Đây là giải pháp lý tưởng nhất được trang bị tất cả các tính năng mà người dùng cần như quản lý người dùng dễ dàng, quản lý vùng khác nhau, quản lý thang máy hoặc giám sát theo thời gian thực.

Giải pháp của tính năng
Kiến trúc hệ thống tùy chỉnh

Biostar 2 là một nền tảng bảo mật tích hợp, mở và dựa trên web, cung cấp chức năng toàn diện để kiểm soát truy cập. Với khuôn khổ mô đun, linh hoạt, nền tảng cung cấp một hệ thống tùy chỉnh tùy thuộc vào quy mô hệ thống, số lượng người dùng và cấu trúc hệ thống đã được sử dụng.

Chúng tôi cung cấp một hệ thống tùy chỉnh với Biostar 2 hỗ trợ hai loại cấu trúc hệ thống kiểm soát truy cập trong một nền tảng

Các tính năng quản lý đa dạng

  • Quản lý người dùng không truy cập dài hạn

  • Quản lý quyền người dùng theo từng cửa

  • Quản lý khu vực (chống trả, báo cháy, khóa theo lịch, mở khóa lịch, xâm nhập, khóa liên động, cơ bắp)

  • Quản lý quyền truy cập tầng (quản lý thang máy)

  • Giám sát tình trạng cửa, khu vực và thiết bị

Những sảm phẩm tương tự

Nền tảng & ứng dụng  

  • Biostar 2AC

  • Biostar 2TA

  • Biostar 2 Mobile

Thông tin liên quan

Các giải pháp Khác

 08-09-2022 - 09:07 AM
 08-09-2022 - 09:08 AM
Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn
Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn
Kiểm soát truy cập
Modoul Vân Tay
close