Tổng quan về giải pháp Nhu cầu của ngành Giải pháp của tính năng Kịch bản của giải
Tổng quan về giải pháp

BioSign của Suprema được trang bị một thuật toán được tối ưu hóa để xác thực dấu vân tay di động . Nó cung cấp hiệu suất xác thực tuyệt vời với thuật toán khớp hai bước của phương pháp Ghép điểm Entropy được cấp bằng sáng chế, cung cấp cấu trúc tối ưu cho các ứng dụng nhúng di động. Với thuật toán dựa trên học tập sâu, nó cũng phản ánh các điều kiện vân tay và thói quen xác thực dấu vân tay của người dùng để mang lại độ chính xác vượt trội và hiệu suất xác thực nhanh.

Giải pháp của tính năng
Cảm biến khác nhau. Nhiều khả năng hơn

BioSign không bị hạn chế bởi kích thước hoặc loại cảm biến vân tay. Bạn có thể sử dụng hiệu suất tương tự với cảm biến điện dung và thậm chí cả cảm biến trong màn hình.

Thông tin liên quan

Các giải pháp Khác

 08-09-2022 - 02:46 PM
 08-09-2022 - 09:07 AM
 08-09-2022 - 09:08 AM
Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn
Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn
Kiểm soát truy cập
Modoul Vân Tay
close