Tổng quan về giải pháp Nhu cầu của ngành Giải pháp của tính năng Kịch bản của giải
Tổng quan về giải pháp

Suprema đang tích hợp với các đối tác hệ thống an ninh để có thể cung cấp các sản phẩm và giải pháp của chúng tôi cho nhiều nhóm khách hàng hơn. Tích hợp cho phép khách hàng thêm các sản phẩm Suprema vào cơ sở hạ tầng của họ một cách hợp lý và hiệu quả.

Kiểm soát truy cập

Tích hợp Suprema với Paxton Net2

Loại tích hợp: Sinh trắc học

Tích hợp Suprema với Nedap AEOS

Loại tích hợp: Sinh trắc học

Genetec

Tích hợp Suprema với Genetec

Loại tích hợp: Kiểm soát truy cập

VMS (Hệ thống quản lý video)

Tích hợp BioStar 2 cho Milestone XProtect

Loại tích hợp: Trình cắm

Nx Witness

Tích hợp Suprema với Nx Witness

Loại tích hợp: Nhật ký video

Hanwha Wave

Tích hợp Suprema với Hanwha WAVE

Loại tích hợp: Nhật ký video

Digital Watchdog Spectrum

Tích hợp Suprema với Quang phổ cơ quan giám sát kỹ thuật số

Loại tích hợp: Nhật ký video

Các giải pháp Khác

Chưa cập nhật nội dung
Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn
Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn
Kiểm soát truy cập
Modoul Vân Tay
close