Đặc trưng Sản phẩm được hỗ trợ Cấu hình Thiết bị ngoại vi Tải xuống Liên hệ
HỆ QUẢN LÝ TẬP TRUNG KIỂM SOÁT RA VÀO, CHẤM CÔNG

Với CoreStation và độc giả của Suprema, bạn có thể xây dựng một hệ thống tập trung, là một hệ thống dựa trên các đơn vị kiểm soát truy cập (ACU). Hệ thống tập trung của Suprema không chỉ cung cấp các lợi ích của sinh trắc học, mà còn cung cấp bảo mật nâng cao và khả năng mở rộng sau này của hệ thống. Ngoài ra, hệ thống tập trung cũng cho phép bạn nâng cấp các hệ thống hiện có với chi phí lắp đặt thấp hơn. Được tích hợp với Biostar 2, hệ thống này lưu trữ an toàn tất cả thông tin về từng người dùng bao gồm tên người dùng, ID, PIN, quyền truy cập và dữ liệu vân tay bằng cách lưu trữ trên một thiết bị. Bộ điều khiển sinh trắc học thông minh của Suprema, CoreStation, có khả năng thực hiện khớp dấu vân tay cũng như thẻ RFID. Nó cung cấp hiệu suất và tính năng khác biệt dựa trên mô-đun 4 kênh tự hào về hiệu suất phần cứng và khả năng mở rộng vượt trội.

Đặc trưng
Sức mạnh về những con số
  • Thực hiện 400.000 lần khớp dấu vân tay trong vòng 1 giây
  • Lưu trữ thông tin về tối đa 500.000 người dùng và thẻ RFID
  • Lưu trữ tới 5.000.000 nhật ký văn bản
  • Điều khiển tới 132 thiết bị Wiegand (yêu cầu kết nối DM-20)
  • Điều khiển tới 64 thiết bị RS-485 Xử lý xác thực vân tay trên tối đa 8 thiết bị trong vòng 1 giây

Cấu hình

Centralized System configuration

 

Thiết bị ngoại vi
Tải xuống
Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn
Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn
Kiểm soát truy cập
Modoul Vân Tay
close