Suprema G-SDK

Suprema G-SDK

Suprema G-SDK là bộ công cụ phát triển phần mềm mới để cho phép các thiết bị Suprema được tích hợp với phần mềm của bên thứ ba. Đây là một giải pháp đa nền tảng, nhẹ và có thể mở rộng, thúc đẩy sự phát triển của bạn.

Features

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Bằng cách sử dụng gRPC là khung RPC mã nguồn mở, Suprema G-SDK làm giảm rào cản cho các nhà phát triển bằng cách hỗ trợ một loạt các ngôn ngữ lập trình như C ++, C #, Java, Python, Objective-C, Go, JavaScript, v.v. Nó sẽ giúp các nhà phát triển không quen thuộc với một ngôn ngữ lập trình nhất định tích hợp các thiết bị Suprema với các ứng dụng của riêng họ bằng cách sử dụng các ngôn ngữ họ thích

Khả năng mở rộng cao hơn

Với Suprema G-SDK, bạn có thể kiểm soát các kết nối thiết bị thông qua các cổng. Suprema G-SDK có thể hỗ trợ kết nối tới 1.000 thiết bị thông qua cổng thiết bị và cổng chính hỗ trợ tới 100.000 thiết bị bằng cách phối hợp nhiều cổng thiết bị song song.

Hiệu suất cao hơn

Bằng cách áp dụng cơ chế bộ đệm giao thức, Suprema G-SDK sẽ mang lại hiệu suất cao hơn thông qua khả năng xử lý các hoạt động cực kỳ nâng cao và tuần tự hóa dữ liệu hiệu quả hơn để truyền dữ liệu nhanh hơn để quản lý người dùng, ghi nhật ký sự kiện, v.v. -10 lần khi so sánh với SDK thiết bị Biostar 2. Suprema G-SDK sẽ cung cấp cho người dùng kết nối nhanh hơn và dễ chịu hơn để sử dụng.

Hỗ trợ nhà phát triển

Truy cập Trang web Hỗ trợ Nhà phát triển của chúng tôi để biết các công cụ dành cho nhà phát triển toàn diện, mẫu mã và mẫu để hỗ trợ tích hợp mới.

Suprema G-SDK

     

Hỗ trợ Khác

 26-08-2022 - 02:20 PM
 26-08-2022 - 02:19 PM
 26-08-2022 - 02:22 PM
Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn
Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn
Kiểm soát truy cập
Modoul Vân Tay
close