Gói Biostar 2

Trình cài đặt Biostar 2

Tại Suprema, chúng tôi tin vào việc bảo vệ môi trường cho tương lai. Do đó, chúng tôi đã bắt đầu phong trào bằng cách tiết kiệm tài liệu mà chúng tôi cảm thấy không cần thiết. Bước đầu tiên, chúng tôi đã loại bỏ CD sản phẩm khỏi các hộp sản phẩm. Thay vào đó, chúng tôi muốn cung cấp một phiên bản cập nhật mới nhất của phần mềm Biostar từ trang web của chúng tôi.

BioStar 2.8.14

Thông tin phát hành Biostar 2

 • Phiên bản: V2.8.14
 • Ngày phát hành: 2021.12.20
 • Lưu ý sửa đổi
  Lưu ý sửa đổi V2.8.14 [EN]
  441,30 KB
  Tải xuống
 • Lưu ý sửa đổi
  Lưu ý sửa đổi V2.8.14 [KO]
  723,63 KB
  Tải xuống
 • Gói cài đặt
  Máy chủ API Biostar 2 [Chỉ dành cho người dùng API cục bộ]
  71,50 MB
  Tải xuống
 • Gói cài đặt
  Cài đặt Biostar 2.8.14 (x86) [Chỉ trình cài đặt]
  433,04 MB
  Tải xuống
 • Gói cài đặt
  Cài đặt Biostar 2.8.14 (x64) [Chỉ trình cài đặt]
  625,67 MB
  Tải xuống
 • Hướng dẫn sử dụng Biostar 2
  Hướng dẫn cài đặt máy chủ API Biostar 2 [EN]
  1,98 MB
  Tải xuống
 • Hướng dẫn sử dụng Biostar 2
  Hướng dẫn cài đặt máy chủ API Biostar 2 [KO]
  1,98 MB
  Tải xuống
 • Hướng dẫn sử dụng Biostar 2
  Hướng dẫn nhanh Biostar 2 v1.01 [EN]
  3,19 MB
  Tải xuống
 • Hướng dẫn sử dụng Biostar 2
  Hướng dẫn cài đặt Biostar 2 V2.8.14 [EN]
  3,15 MB
  Tải xuống
 • Hướng dẫn sử dụng Biostar 2
  Hướng dẫn cài đặt Biostar 2 V2.8.1 [KO]
  3,35 MB
  Tải xuống
 • Hướng dẫn sử dụng Biostar 2
  Hướng dẫn quản trị viên v1.8.1 [EN]
  12,55 MB
  Tải xuống
 • Hướng dẫn sử dụng Biostar 2
  Hướng dẫn quản trị viên v1.8.1 [KO]
  81,79 MB
  Tải xuống
 • Gói ngôn ngữ
  Gói ngôn ngữ cho Biostar 2.8.0
  863,48 KB
  Tải xuống
 • Firmware Thiết Bị
  Gói Firmware mới nhất
  698,22 MB
  Tải xuống
     

Hỗ trợ Khác

 05-08-2022 - 05:28 PM
 06-08-2022 - 08:23 AM
Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn
Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn
Kiểm soát truy cập
Modoul Vân Tay
close