Đặc trưng Sản phẩm được hỗ trợ Cấu hình Tải về Liên hệ
HỆ QUẢN LÝ PHÂN TÁN KIỂM SOÁT RA VÀO, CHẤM CÔNG

Trong các hệ thống phân tán, đầu cuối IP và đầu đọc thực hiện đồng thời vai trò của bộ điều khiển và đầu đọc. Do đó, bạn có thể thực hiện các chức năng như quản lý người dùng, quản lý kiểm soát truy cập và sinh trắc học với một thiết bị đầu cuối. Thiết bị đầu cuối và đầu đọc IP của Suprema cải thiện độ tin cậy của hệ thống với cấu hình hệ thống dễ dàng và quản lý phân tán. Nó cũng cung cấp những lợi ích của hệ thống dây điện đơn giản và chi phí lắp đặt / bảo trì thấp.

Đặc trưng

 

Cấu hình

 

Distributed System configuration

 

Tải về
Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn
Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn
Kiểm soát truy cập
Modoul Vân Tay
close