Tổng quan về giải pháp Nhu cầu của ngành Giải pháp của tính năng Kịch bản của giải
Tổng quan về giải pháp

Giải pháp quản lý thời gian và tham dự của Suprema đơn giản hóa việc theo dõi bảng chấm công của nhân viên, tính toán giờ làm việc và thu thập dữ liệu thời gian và tham dự. Xác thực được ủy quyền là không thể vì đây là hệ thống quản lý tham dự và thời gian dựa trên sinh trắc học và bạn có thể thiết lập nhiều loại lịch làm việc / ca làm việc khác nhau. Nó cho phép quản lý nhân sự và quản lý thời gian & tham dự trong một hệ thống vì bạn có thể dễ dàng kết nối với các hệ thống nhân sự hoặc ERP và dễ dàng xem báo cáo thời gian và tham dự cá nhân và xem lịch trong nháy mắt.

Giải pháp của tính năng

Tất cả các tính năng của thời gian và tham dự

  • Quản lý tham dự và thời gian chính xác dựa trên sinh trắc học

  • Quản lý công việc linh hoạt

  • Quản lý lịch làm việc dễ dàng

  • Thiết lập các ca làm việc khác nhau

  • Cung cấp thời gian cá nhân & báo cáo tham dự và xem lịch

Những sảm phẩm tương tự

Nền tảng & ứng dụng

  • Biostar 2AC

  • Biostar 2 Mobile

Thông tin liên quan

Các giải pháp Khác

Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn
Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn
Kiểm soát truy cập
Modoul Vân Tay
close